Site Name Nedo


Description for image 5Description for image 6Description for image 4Description for image 3Description for image 2Description for image 1

NEKI NOVI TRENDOVI - MODELARSTVO I AIRCRAFT SPOTTER U AK TUZLA

Slike za Galerije: 
U periodu kad u aeroklubovima prestane letačka sezona, kad se počnemo više baviti nekim administrativnim poslovima, teorijskom nastavom i slično, često analiziramo pravce našeg djelovanja. Preispitujemo opravdanost pojedinih poteza. Istražujemo tuđa iskustva i tražimo šta je moguće primijeniti u Aero klubu Tuzla. Tražimo šta može unaprijediti tehnička znanja naših sadašnjih i budućih članova...

U tom kontekstu možemo zaključiti da su nekad zračni ili vazduhoplovni sportovi bili ograničeni na 4 pravca i to modelarstvo, padobranstvo, jedriličarstvo i motorno letenje. Razvojem informacionih tehnologija, pojavom modernih kompozitnih i drugih konstruktivnih materijala i sofisticiranih CNC strojeva za obradu tih materijala, počinju se javljati i novi pravci djelovanja u oblasti sportskog vazduhoplovstva. Pored već navedenih klasičnih pravaca djelovanja, javljaju se novi pravci kao  letenje paraglajderima ( http://en.wikipedia.org/wiki/Paragliding ), zmajevima, ultra lakim letilicama, skakanjem sa visokih građevina ili planina ( http://en.wikipedia.org/wiki/BASE_jumping ), samogradnje letilica ( http://en.wikipedia.org/wiki/Homebuilt_aircraft ) i svakim danom se javlja nešto novo.

Veoma je interesantan pravac koji bi se mogao prepoznati kao vazduhoplovno modelarstvo (http://en.wikipedia.org/wiki/Model_aircraft ). Vazduhoplovno modelarstvo je veoma korisno za svakog ko je odlučio da se u životu bavi tehničkim zanimanjima. U zavisnosti od spretnosti, raspoloživog vremena i sl. modelar svoj model može izraditi na osnovu vlastitih crteža, prema gotovim crtežima kojih je mnogo na internetu, ili prema ozbiljnijim planovima koji se moraju kupiti, a može se kupiti i model u kitu, gdje su dijelovi već skrojeni i model je potrebno samo sastaviti prema uputama koje dolaze uz model. Ako budemo uspjeli obezbijediti adekvatne prostorije za rad Kluba, jedan važan segment će svakako biti i vazduhoplovno  modelarstvo.

Neki modelari se bave samo letenjem modela. U specijalizovanim trgovinama je moguće kupiti različite modele koji su spremni za upotrebu odmah nakon napuštanja prodavnice. Često se na modele postave i male kamere i na taj nači se vrše veoma kvalitetna snimanja iz zraka. U zadnje vrijeme je za te svrhe veoma popularan kvadrokopter ( http://en.wikipedia.org/wiki/Quadcopter ). U Aero klubu Tuzla je nekoliko članova koji se ozbiljno bave letenjem modela na koje je moguće postaviti kameru.

I na kraju ovog kratkog pregleda, informišemo da je na FB stranici Kluba otvoren album za fotografije aviona koje je napravio aircraft spotter ( https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151768477581039&type=1 ). Ovdje su spojena dva hobija, fotografisanje i avioni ( http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_spotting ). U prilogu ovog texta su dvije fotografije čiji je autor Emir Bijedić, naš prvi spotter. Ovom prilikom pozivamo sve one koji se bave fotografisanjem ili namjeravaju da počnu, da pokušaju da "ulove" neki avion i da ga postave u album na FB stranici Aero kluba Tuzla. Ovim počinje takmičenje.