Site Name Nedo


Description for image 5Description for image 6Description for image 4Description for image 3Description for image 2Description for image 1

O nama

 

UDRUŽENJE GRAĐANA  AERO KLUB "TUZLA"

 

Aero klub Tuzla osnovan je 1947. godine. Veliki broj aktivnih sportista se u Klubu bavio „trećom dimenzijom“. U članstvu Kluba je zabilježeno oko 1000 padobranaca, 200 jedriličara, 100 pilota aviona, veliki broj modelara i simpatizera Kluba. Veoma bitan dio Kluba su uvijek bili upravo simpatizeri, koji su i danas dobro došli gosti na Sportskom aerodromu Aero kluba Tuzla.

Kroz druženja na aerodromu i u prostorijama Aero kluba u Tuzli, veliki broj mladih ljudi je stekao prva znanja o tehnici, o konstrukcijama, karakteristikama atmosfere, meteorologiji i mnogim drugim korisnim temama.                                                               

Aero klub Tuzla je registrovan kao Udruženje građana, neprofitna organizacija, sa sjedištem u Tuzli. Prema Statutu Aero kluba, najviši organ uprave je Skupština Aero kluba. Skupština Aero kluba bira Upravni odbor, na mandat od četiri godine, čiji su članovi zaduženi za određivanje ciljeva i obezbjeđivanje uslova za postizanje tih ciljeva. Kompletan upravni odbor sve poslove obavlja bez novčane naknade i zajedno sa ostalim članovima Aero kluba nalaze zadovoljstvo u učešću u radu Aero kluba, a motiv za ovaj način rada je u postizanju sportskih rezultata i doprinos u povećanju nivoa znanja i vještina članova naše zajednice.

 Najviše članova Aero kluba je sa područja Tuzlanskog kantona, ali ima i nekoliko starijih članova Aero kluba koji žive daleko od Bosne i Hercegovine, ali se redovno javljaju. Oni su za sva vremena naša "klupska raja", a mi naglašavamo da je to istina, svi su naši članovi.

Na našem aerodromu često lete i članovi Aero kluba Sarajevo, zato što u Sarajevu nemaju sportski aerodrom, a dragi gosti su i članovi drugih klubova iz BiH i okruženja. 

Početkom 90-tih godina je došlo do potpune devastacije objekata, aerodroma, letačkih sredstava i opreme koje je Klub koristio u svom radu. Ogroman problem je gubitak letačkih licenci, zbog čega veliki broj naših članova više nije mogao biti aktivan član, izgubljena licenca za školovanje i niz drugih administrativnih i finansijkih problema.

Svjesni stanja u kojem se nalazimo i svih prisutnih problema, napravili smo detaljne planove ponovnog vraćanja starog sjaja našem Klubu. U nekoliko zadnjih godina, najvećim dijelom radnim akcijama članova Kluba, na infrastrukturi aerodroma je urađeno sljedeće:

 1. Obnovljena je ograda prema saobraćajnoj komunikaciji,
 2. Sagrađeni pristupni putevi u zoni aerodroma,
 3. Sanirana travnata pista za polijetanje i slijetanje,
 4. Sagrađeni betonski ograničitelji koji označavaju poletno sletnu stazu,
 5. Zamijenjen krov na hangaru,
 6. Ponovo sagrađen objekat aerodromske zgrade, odnosno škole letenja.

 

 

onama

 

Sva letačka sredstva su 2010/11 godine bila u zadnjoj sezoni pred istek svih letačkih resursa ili su po drugim osnovama bila prizemljena. Velikim naporima uprave i članova uspjeli smo obnoviti dvije letilice, koje su sada što se tiče resursa dovedene u novo stanje:

 1. Školska jedrilica Blanik L-13, potpuno obnovljena i dovedena na nivo nove jedrilice.
 2. Avion za šlep jedrilica i druge djelatnosti za koje je Klub registrovan, po stanju motora, elise, trupa instrumenata i.t.d.,doveden u nivo novog aviona.


Tokom 2017.godine smo obogatili našu letačku flotu sa 2 jako dobre trenažne jedrilice VSO-10B standard klase, raspona krila od 15metara, kojima smo podigli nivo sigurnosti u letenju na zavidan nivo. Osim toga, sada smo u mogućnosti da školujemo još kvalitetnije pilote jedrilica.

Od 25. maja 2018.godine u upotrebu smo stavili i TMG (Touring motor glider) SF-25C Falke motornu jedrilicu sa fiksnim motorom, koja je veoma dobra za školovanje i trenažu pilota. Ono što je veoma značajno za ovu letjelicu je da se sa upaljenim motorom ponaša i koristi kao i svaki avion, ali zahvaljujući konstrukciji krila, može da se koristi i kao klasična jedrilica koja se u zraku ponaša na principima jedriličarstva, a motor koristi samo u fazi polijetanja i dostizanja osnovne visine. Sa ovom letjelicom u našem klubu se otvaraju novie mogućnosti za usavršavanje i školovanje za pilota.

U organizacionom dijelu:

 1. Napisane su sve potrebne procedure za rad Kluba, Priručnik  za korištenje aerodroma, protiv požarna zaštita na aerodromu i ispunjene sve druge obaveze koje je propisala Direkcija za civilnu avijaciju BiH (skraćeno BHDCA).
 2. Ponovo su ispunjeni svi uslovi za rad Škole letenja AK Tuzla, što će omogućiti da tokom ove i narednih godina obučimo nove pilote jedrilice.

 Planovi za bližu i malo dalju budućnost:

 1. Školovanje novih članova, povećanje konkurencije među takmičarima.
 2. Učešće na svim dostupnim takmičenjima.
 3. Dovođenje u letno stanje trenutno tehnički neispravnih letačkih sredstava.
 4. Nabavka novog aviona za vuču jedrilica, nabavka aviona sa 4 sjedišta i još jedne motorne jedrilice.
 5. Permanentno djelovanje na poboljšavanju uslova za rad, dovršetak aerodromske zgrade, tehničke radionice, praćenje trendova u ovom sportu i djelovanje u skladu sa tim.

Aero klub Tuzla svakodnevno radi na unapređenju infrastrukture na sportskom aerodromu Jegin Lug, te na podizanju kvaliteta školovanja i letenja. Ukoliko imate želju da nas posjetite, da se sa nama družite, provozate u avionu ili jedrilici, te da možda postanete i naš član - pozivamo vas da nas posjetite vikendom u vrijeme letačke sezone od maja ddo kraja oktobra na našem sportskom aerodromu Jegin Lug u D.Raincima.